Formuláře

Zde si můžete stáhnout formuláře týkající se očkování, souhlasu zákonného zástupce atd. Vyplněné a vytištěné formuláře nám můžete při další návštěvě přinést a ušetříme tak společně čas strávený nad administrativou v ordinaci.

Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - povinné očkování

Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb - nepovinné očkování

Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - nepovinné očkování

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15let

  • Pacienti starší 15let mohou chodit na ošetření k lékaři bez doprovodu rodičů. K tomu je nutné mít vypněný a podepsaný souhlas zákonného zástupce, ke stažení níže.

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách

  • Pokud se s dítem nemůže do ordinace dostavit jeden z rodičů, je možné pověřit jinou osobu (babička, dědeček, teta, strejda atd.). K tomu je nutné mít vypněný a podepsaný formulář, který je ke stažení níže.

Plná moc