Ceník

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou, vykonaných na žádost pacienta a placených v ordinaci, 

platný od 1. 2. 2015.

Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

450 Kč

Vyšetření a vystavení potravinářského průkazu na neomezenou dobu


300 Kč

Vyšetření a vystavení potravinářského průkazu na 2-3 měsíce

100 Kč

Vyšetření a vystavení posudku pro školní praxe, kurzy (svářečský kurz,...)

100 Kč

Vyšetření a vystavení posudku pro cestu do zahraničí

500 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

200 Kč

Administrativní výkon (cca 10 minut)

100 Kč

Vypracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu

200 Kč

Vyšetření a vypracování posudku pro pojišťovnu při uzavírání pojistky

300 Kč

Aplikace injekce nebo očkovací látky na žádost pacienta

150 Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k předškolnímu vzdělávání

100 Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

150 Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, sportovních aktivitách

150 Kč

Nastřelení náušnic, včetně plastových náušnic

300-500 Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu

200 Kč

Doplatek za očkovací látku částěčně hrazenou zdravotní pojišťovnou:

Silgard

Prevenar 13280 Kč

450 Kč

Poplatek za zapůjčení kojenecké váhy a Soluxu

10 Kč/den